bibliografii

Tutaj następuje bibliografia jego dotychczasowych dzieł:

Jego następne dzieło będzie omawiało pytanie :“ Jak bardzo naprawdę mylił się Marks?“ W tym celu nie tylko dzieło Marksa zostanie rozpatrzone pod względem faktów i jego własnej związłości, zostaną przytoczone także wyniki badań nowoczesnej biologii i uniwersyteckiej psychologii socjalnej na temat ideologii Marksa i Engelsa oraz teorii społeczeństwa; w ten sposób książka będzie w szerokim pojęciu kontynuacją dzieła Hoevelsa „Marksizm, Psychoanaliza, Polityka“.